CONTACTEAZA-NE

Manager taxi

TAXI in Ljubljana, Slovenia
Managerul de transport în regim de taxi și închiriere se înțelege: persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia

Cursanţii vor  învăţa:

Legislaţia fiscală

Legislaţia socială

Legislaţia rutieră

  Să dobândească capacitatea de organizare şi conducere (înţelegând aici toate atributele managementului: previziune, strategie, planificare, organizare, conducere, control)

Să aibă capacitatea de asigurare a legalităţii acţiunilor sale şi ale subordonaţilor

Să poată aprecia profitabilitatea activităţii

Să aibă capacitatea de a deţineşi de a conştientiza în rândul angajaţilor ideile novatoare bazate pe o bună cunoaştere a fenomenelor generale actuale din domeniul specific  de activitate

Mai multe detalii puteti regasi pe site-ul ARR aici

  Ai o intrebare?

  Conditii de participare

  Conditii generale

  Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.

  Documente necesare

  În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

  • cerere;
  • actul de identitate, în copie;
  • actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
   • certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistenţa condamnării pentru una dintre faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
   • copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;
   • eclaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de a avea reşedinţa curentă în România, în original.